Get In Touch

SHAOXING KEQIAO JIESHANG KNITTING CO., LTD.

Visit Us

ADDRESS: JIANGSHU VILLAGE, QIANQING TOWN, KEQIAO, SHAOXING, ZHEJIANG

Email Us

info@shaoxingkeqiaojie.com

Drop us a line or two

Shopping Cart